தமிழ் கவனகர் யின் அர்த்தம்

கவனகர்

பெயர்ச்சொல்

பெருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    பெருகிவரும் வழக்கு கவனகக் கலையில் தேர்ச்சி பெற்றவர்.