தமிழ் கவாத்து யின் அர்த்தம்

கவாத்து

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு (காவலர் செய்யும்) உடற்பயிற்சி.