தமிழ் கவிஞர் யின் அர்த்தம்

கவிஞர்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கவிதை இயற்றுபவர்; கவி.