தமிழ் கவின் யின் அர்த்தம்

கவின்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு அழகு; எழில்.

    ‘சிற்பத்தைக் கவினுற அமைத்திருக்கிறார்’
    ‘கவின் கலைகள்’