தமிழ் க்ஷணம் யின் அர்த்தம்

க்ஷணம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு கணம்.