தமிழ் காக்கா யின் அர்த்தம்

காக்கா

(காக்காய்)

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு காகம்.