தமிழ் காங்கை யின் அர்த்தம்

காங்கை

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு வெம்மை; வெக்கை.