தமிழ் காசநோய் யின் அர்த்தம்

காசநோய்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (பெரும்பாலும்) நுரையீரலைப் பாதிக்கும் கடுமையான தொற்றுநோய்.

    ‘காசநோய் வந்தவர்களுக்குப் பசி இருக்காது’