தமிழ் காட்டிக்கொள் யின் அர்த்தம்

காட்டிக்கொள்

வினைச்சொல்-கொள்ள, -கொண்டு

  • 1

    பாவனைசெய்தல்.

    ‘அவன் தன்னை அறிவாளிபோல் காட்டிக் கொண்டான்’