தமிழ் காடா யின் அர்த்தம்

காடா

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தடித்த இழைகளால் நெய்யப்பட்ட துணி.