தமிழ் காணி யின் அர்த்தம்

காணி

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  நூறு குழி அல்லது 133 சென்ட் கொண்ட நில அளவு.

  ‘அவனுக்குச் சொந்தமாகப் பத்துக் காணி நிலம் இருக்கிறது’

 • 2

  இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (பொதுவாக) நிலம்/(குறிப்பாக) நன்செய்.

  ‘வீட்டுக் காணி’
  ‘வயல் காணி’
  ‘அவனுக்குச் சீதனமாகப் பத்து ஏக்கர் காணி கொடுத்தார்கள்’

 • 3

  இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு தோப்பு.

  ‘பனங்காணிக்குள் கவனமாகப் போக வேண்டும்’