தமிழ் காதணி யின் அர்த்தம்

காதணி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    காதில் அணியும் கம்மல், தோடு போன்ற ஆபரணம்.