தமிழ் கானம் யின் அர்த்தம்

கானம்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு இசை.

    ‘வேணு கானம்’