தமிழ் காப்பித்தூள் யின் அர்த்தம்

காப்பித்தூள்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    வறுத்த காப்பிக்கொட்டையை அரைத்துத் தயாரித்த பொடி.