தமிழ் காமுகி யின் அர்த்தம்

காமுகி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு பல ஆண்களோடு உடலுறவு கொள்வதில் மிகுந்த விருப்பம் உள்ளவள்.