காய்ச்சல் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : காய்ச்சல்1காய்ச்சல்2

காய்ச்சல்1

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    இயல்பாக இருக்க வேண்டிய சூட்டைவிட உடலில் அதிகமாகச் சூடு இருக்கும் (நோயின் அறிகுறியான) நிலை.

காய்ச்சல் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : காய்ச்சல்1காய்ச்சல்2

காய்ச்சல்2

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு