தமிழ் காய்விழு யின் அர்த்தம்

காய்விழு

வினைச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு கரு சிதைதல்.