தமிழ் காரீயம் யின் அர்த்தம்

காரீயம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கறுப்பு நிறத்தில் இருக்கும் ஒரு வகை ஈயம்.