தமிழ் கார்வார் யின் அர்த்தம்

கார்வார்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு (தனக்குக் கீழ் வேலை செய்பவர்களை) அதிகாரம் செய்யும் தோரணை.