தமிழ் காரியவாதி யின் அர்த்தம்

காரியவாதி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சுயநல நோக்கத்தோடு காரியங்களைச் செய்துகொள்ளும் நபர்.

    ‘கணவனும் மனைவியும் சரியான காரியவாதிகள்!’