தமிழ் காருண்யம் யின் அர்த்தம்

காருண்யம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு கருணை; இரக்கம்.