காறல் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : காறல்1காறல்2

காறல்1

பெயர்ச்சொல்-ஆக, -ஆன

  • 1

    (தொண்டையில்) அரிப்பு அல்லது கரகரப்பு உணர்வை ஏற்படுத்தும் தன்மை.

காறல் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : காறல்1காறல்2

காறல்2

பெயர்ச்சொல்-ஆக, -ஆன

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு கசப்புச் சுவை.

    ‘பாகற்காய் கறி ஒரே காறலாய் இருக்கிறது’