தமிழ் காளாஞ்சி யின் அர்த்தம்

காளாஞ்சி

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு கோயில் விழாக்களில் மரியாதை செய்யும் விதமாக ஒருவருக்கு வழங்கப்படும் வெற்றிலைபாக்கு.