தமிழ் காவல்துறை யின் அர்த்தம்

காவல்துறை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சட்டம், ஒழுங்கைப் பராமரிக்கும் பொறுப்பை உடைய அரசுத் துறை.