தமிழ் காவல் தெய்வம் யின் அர்த்தம்

காவல் தெய்வம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (கிராமத்தின் எல்லைப்புறத்தில் இருந்து) ஊரைக் காத்துவரும் தெய்வம்.