தமிழ் கிட்டங்கி யின் அர்த்தம்

கிட்டங்கி

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு கிடங்கு.