தமிழ் கிடாரி யின் அர்த்தம்

கிடாரி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சினையாகும் பருவம்வரையில் எருமையையும் பசுவையும் குறிக்கும் சொல்.