தமிழ் கிராக்கிப் படி யின் அர்த்தம்

கிராக்கிப் படி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    அகவிலைப் படி.