தமிழ் கிராதகி யின் அர்த்தம்

கிராதகி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    இரக்கம் இல்லாதவள்.