தமிழ் கிராமப்புறம் யின் அர்த்தம்

கிராமப்புறம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கிராமமும் கிராமத்தைச் சார்ந்த பகுதியும்.