தமிழ் கிருத்திகை யின் அர்த்தம்

கிருத்திகை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

  • 2

    பேச்சு வழக்கு தமிழ் மாதத்தில் கார்த்திகை நட்சத்திரம் வரும் (முருகனுக்கு) விசேஷமான நாள்.