தமிழ் கிருஷ்ணப் பருந்து யின் அர்த்தம்

கிருஷ்ணப் பருந்து

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    கருடன்.