தமிழ் கிறித்தவம் யின் அர்த்தம்

கிறித்தவம்

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு
  • 1

    கிறித்தவ வழக்கு
    கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கையையும் போதனைகளையும் வாழ்க்கை நெறியாகக் கொண்ட மதம்.