தமிழ் கிறிஸ்து யின் அர்த்தம்

கிறிஸ்து

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு
  • 1

    கிறித்தவ வழக்கு
    (அர்ச்சிக்கப்பட்ட) இயேசு.