தமிழ் கிறுகிறுவென்று யின் அர்த்தம்

கிறுகிறுவென்று

வினையடை

  • 1

    தலைச்சுற்றலும் மயக்கமுமாக.

    ‘பசியால் கிறுகிறுவென்று வந்தது’