தமிழ் கிள்ளுவத்தல் யின் அர்த்தம்

கிள்ளுவத்தல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    அச்சில் பிழியாமல் கையால் கிள்ளிக் காய வைக்கும் வடகம்; கூழ்வடகம்.