தமிழ் கிஸ்தி யின் அர்த்தம்

கிஸ்தி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு நிலவரி.