தமிழ் குகைக்கோயில் யின் அர்த்தம்

குகைக்கோயில்

பெயர்ச்சொல்