தமிழ் குசு யின் அர்த்தம்

குசு

பெயர்ச்சொல்

தகுதியற்ற வழக்கு
  • 1

    தகுதியற்ற வழக்கு ஆசனவாய் வழியாக வெளியேறும் (நாற்றமடிக்கும்) வாயு.