தமிழ் குசுகுசு யின் அர்த்தம்

குசுகுசு

வினைச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு கிசுகிசுத்தல்.

    ‘அவன் காதில் என்ன குசுகுசுக்கிறாய்?’