தமிழ் குஞ்சட்டி யின் அர்த்தம்

குஞ்சட்டி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு சிறிய மண் சட்டி.

    ‘குஞ்சட்டிக்குள் பாலை உறை ஊற்றி வை’
    ‘எத்தனை பேருக்குக் காணும் என்று இந்தக் குஞ்சட்டிக்குள் கறி காய்ச்சினாய்?’
    ‘குஞ்சட்டிக்குள் தலைப்பாலைப் பிழிந்து வை’