தமிழ் குஞ்சலம் யின் அர்த்தம்

குஞ்சலம்

பெயர்ச்சொல்