தமிழ் குடக்கூலி யின் அர்த்தம்

குடக்கூலி

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு (குடியிருக்கும்) வீட்டுக்குத் தரும் வாடகை.