குட்டு -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : குட்டு1குட்டு2குட்டு3

குட்டு1

வினைச்சொல்

 • 1

  மடக்கிய விரல் முட்டியால் (தலையில்) குத்துதல் அல்லது (தலையின் பக்கவாட்டில்) தட்டுதல்.

  ‘வீட்டுக்கணக்கு செய்துகொண்டு வராத மாணவனின் தலையில் ஆசிரியர் ஓங்கிக் குட்டினார்’
  ‘பிள்ளையார் கோயில் முன் நின்று தலையில் குட்டிக்கொண்டு தோப்புக்கரணம் போடாமல் அவர் போவதில்லை’

குட்டு -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : குட்டு1குட்டு2குட்டு3

குட்டு2

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  (தலையில்) விரல் முட்டியால் விழும் குத்து.

  ‘அம்மா தம்பியின் தலையில் நறுக்கென்று ஒரு குட்டு வைத்தாள்’

குட்டு -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : குட்டு1குட்டு2குட்டு3

குட்டு3

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  (வெளிப்பட்டுவிடக்கூடிய) தவறான செயல்.

  ‘அமைச்சரின் செயலாளர் என்று கூறி வங்கியில் கடன் வாங்கினார். பிறகு குட்டு வெளிப்பட்டுக் கைதானார்’