தமிழ் குடாநாடு யின் அர்த்தம்

குடாநாடு

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு தீபகற்பம்.

    ‘யாழ்ப்பாணக் குடாநாடு’