தமிழ் குடித்தனக்காரர் யின் அர்த்தம்

குடித்தனக்காரர்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு வீட்டில் வாடகைக்குக் குடியிருப்பவர்.