தமிழ் குடிநீர் யின் அர்த்தம்

குடிநீர்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மனிதர்கள் குடிப்பதற்கு ஏற்ற தண்ணீர்.