தமிழ் குடிபடை யின் அர்த்தம்

குடிபடை

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு (அரசனின்) குடிமக்கள்.

    ‘மன்னரின் முடிசூட்டுவிழாவைக் குடிபடைகள் கொண்டாடின’