தமிழ் குடியரசுத் துணைத்தலைவர் யின் அர்த்தம்

குடியரசுத் துணைத்தலைவர்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (இந்தியாவில்) பாராளுமன்றம், மாநிலங்களின் சட்டமன்றங்கள் ஆகியவற்றின் உறுப்பினர்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் அல்லது (சில நாடுகளில்) மக்களே நேரடியாகத் தேர்ந்தெடுக்கும் நாட்டின் துணைத் தலைமை நிர்வாகி.