தமிழ் குடியானவன் யின் அர்த்தம்

குடியானவன்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பயிர்த் தொழில் செய்பவன்; விவசாய வேலை செய்பவன்.